02.05.2017  |  VENTILATION  |  Virksomhedsdrift

Juridiske svar: Blev medarbejderen virksomhedsoverdraget?

En konkurs, en opsagt, gravid funktionær og et krav om 17 måneders løn var nogle af elementerne i en kompleks sag om ansættelsesret.

I forbindelse med en større omstrukturering af produktionen hos et selskab blev det i foråret besluttet at overtage flere medarbejdere og aktiver fra et konkursbo. På tidspunktet for afsigelse af konkursdekretet, var der 54 medarbejdere beskæftiget i det konkursramte selskab.

Køber ønskede at sammenlægge de overtagne aktiver og aktiviteter med selskabet med henblik på at styrke stillingen som førende udvikler og producent af stålkonstruktioner. Virksomheden ville derfor placere udviklingsdelen og produktionen i samme by, hvilket betød at aktivitetsniveauet i administrationsafdelingen blev lavere end tidligere.

Køber overtog alle medarbejdere fra konkursboet med undtagelse af syv funktionærer, idet de alle var opsagt af kurator inden overdragelsen som følge af organisatoriske omstruktureringer, hvor flere stillinger ville blive nedlagt. I alle opsigelsesskrivelserne blev funktionsnedlæggelsen anført som en begrundelse for, at de pågældende funktionærer ikke blev overtaget af køber.

Én opsagt funktionær var ganske utilfreds med opsigelsen, idet hun var af den opfattelse, at opsigelsen alene var reelt begrundet i hendes graviditet – og ikke i en nedlæggelse af stillingen. Derfor rettede funktionærens fagforening krav om betaling af en økonomisk godtgørelse fra køber til funktionæren. Godtgørelsen blev opgjort af funktionærens fagforening til mindst 520.000 kr. – svarende til ca. 17 måneders løn.

Virksomheden var medlem af Arbejdsgiverne og rettede henvendelse til juridisk afdeling med henblik på rådgivning. Hvordan stod virksomheden?

Svar
Der er inden tvivl om, at virksomheden ville ifalde et større økonomisk krav, såfremt funktionæren måtte anses for virksomhedsoverdraget og opsagt med udgangspunkt i, at hun var gravid.

I den konkrete situation blev der afviklet et møde mellem virksomheden og funktionærens fagforening samt Arbejdsgiverne. På mødet blev sagens faktiske forhold, og beviser gennemgået, ligesom arbejdsgiversiden kraftigt afviste at betale nogen form for godtgørelse, fordi medarbejderen aldrig var blevet overdraget fra konkursboet til købets selskab.

Sagen viser vigtigheden af, at virksomhederne altid sikrer sig juridisk rådgivning forud for større dispositioner, der kan indeholde mange komplekse ansættelsesretlige problemstillinger.

Jacob Kirkegaard Hansen, advokat i Arbejdsgiverne.

Funktionærens fagforening var ikke tilfreds med resultatet og ville, efter mødet, stævne virksomheden. Arbejdsgiverne bistod virksomheden med at besvare flere henvendelser fra Lønmodtagernes Garantifond for at få afklaret forholdet om virksomhedsoverdragelsen. Endvidere var der korrespondance med kurator i konkursboet som sælger af aktiverne fra boet.

Efter flere måneders skriverier meddelte Lønmodtagernes Garantifond endeligt, at de var overbevist om, at funktionæren ikke var blevet virksomhedsoverdraget fra konkursboet til købers selskab. Den manglende overdragelse af medarbejderen medførte, at funktionærens fagforening valgte at frafalde retssagen mod virksomheden. Sagen blev herefter afsluttet, således at virksomheden ikke skulle betale godtgørelse af nogen art til medarbejderen.

Sagen viser vigtigheden af, at virksomhederne altid sikrer sig juridisk rådgivning forud for større dispositioner, der kan indeholde mange komplekse ansættelsesretlige problemstillinger. Dette gælder ikke mindst ved overtagelse eller salg af virksomhedens aktiviteter og ved afskedigelse af medarbejdere.

Mere fra Jacob

Jacob Kirkegaard Hansen

advokat i Arbejdsgiverne

Se profil  

  installator.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere