16.01.2022  |  VENTILATION  |  Indeklima

En lysende sky hjælper skoleelever med et bedre indeklima

En lille sky, der lyser rødt, når CO2-niveauet i en skoleklasse er for højt, har reduceret CO2-niveauet markant på 33 testskoler landet over.

Det er ganske simpelt – en lille sky, der lyser rødt, når CO2-niveauet i klassen er for højt sammen med et kit, der guider eleverne til bedre vaner for udluftning. Alligevel har det på 33 testskoler landet over reduceret mængden af CO2 i klasselokalerne ganske markant. SKYEN er udviklet med støtte fra Realdania i indsatsen for et bedre indeklima i landets skoler.

Dårligt indeklima og tung luft fuld af CO2 er desværre et vilkår for rigtig mange skoleelever landet over – med store konsekvenser for både deres indlæring, sundhed og faglige præstation.

Nu viser en ny undersøgelse fra konsulentvirksomheden Implement støttet af Realdania, at gode råd ikke nødvendigvis behøver at være dyre, når indeklimaet i skolen skal forbedres. Og at en relativ simpel løsning kan have stor og vedvarende effekt.

Løsningen er formet som en sky, skal hænge på væggen og tilsluttes en almindelig stikkontakt. Og så lyser den rødt, når CO2-niveauet når over den anbefalede grænseværdi – et klart signal til eleverne om, at nu skal der luftes ud. Og så følger der med SKYEN et lille kit, der guider eleverne til bedre vaner for udluftning kombineret med et kort undervisningsforløb.

Mere om skolernes indeklima

Undersøgelser viser, at i 91 procent af klasselokalerne var CO2-niveauet i løbet af en skoledag over grænseværdien, og at klasselokalerne i gennemsnit har CO2-niveauer højere, end myndighederne anbefaler i 47 procent af brugstiden. Ligesom de viser, at børn, klarer sig 9 procent dårligere i tests, hvis de opholder sig i klasselokaler med dårligt indeklima. Det svarer populært sagt til, at elever med et rigtig godt indeklima kan være et år foran pensum, når de når 9. klasse. Desuden er 90 procent af folkeskolerne bygget før Bygningsreglement 1995, hvor der ikke var krav om ventilation.

Kilde: DTU.

Fra 30 til 1 minut med for meget CO2
I halvandet år har Implement undersøgt SKYENs effekt på indeklimaet og på adfærden blandt 3.000 elever i 125 klasselokaler fordelt på 33 skoler landet over.

Undersøgelsen viser, at den tid, hvor eleverne har opholdt sig i lokaler med meget høje CO2-niveauer, er faldet fra over 30 minutter på en skoledag til under ét minut. Selv et år efter opholder de elever, der har fået opsat en SKY og tilsendt et vanekit, sig langt det meste af tiden i acceptable CO2-niveauer i løbet af skoledagen. Til sammenligning opholder undersøgelsens testklasser, som ikke har modtaget en SKY, sig i lokaler, hvor CO2-niveauet når op over den anbefalede grænse mere end halvdelen af tiden i tidsrummet 8.00 – 14.00. Hver dag, ugen ud, hele skoleåret.

”Vores undersøgelse viser ganske tydeligt, at SKYEN sammen med et vanekit understøtter nye bæredygtige vaner i klassen, der giver eleverne et sundere indeklima. Når CO2-niveauet bliver for højt, begynder det at have en negativ indvirkning på elevernes trivsel og indlæring. Men med SKYEN er det faktisk elimineret. Og her et år efter er der ikke noget, der tyder på, at effekten er på retur. Det er ret vildt,” siger Lasse Frost, konsulent i Implement.

Del af kampagne for et bedre indeklima
Bag SKYEN står startup-virksomheden ÅBN, der udvikler løsninger til et bedre indeklima i blandt andet skoler og kontorer. I 2019 modtog de sammen med fire andre virksomheder støtte fra Realdania til at udvikle, afprøve og dokumentere deres bud på nye, innovative løsninger, der kan forbedre luftkvaliteten på landets klasselokaler som en del af Realdanias store kampagne for et bedre indeklima i skolerne.

Om covid-19

Grundet covid-19 er evalueringsperioden af SKYEN blevet forlænget, og datasættet er desuden renset for alle perioder uden målbar aktivitet under skolernes nedlukning.
Derudover er undersøgelsen lavet som et såkaldt kontrolleret eksperiment med tilfældig inddeling af skolerne i kontrol- og interventionsgrupper. Det gør, at der tages højde for sæsonvariationer og andre eksterne påvirkninger – herunder corona – som gælder for alle undersøgelsens deltagere. I undersøgelsesperioden har corona-restriktionerne været ens for alle skoler på de pågældende klassetrin. Effekten af nedlukninger og mindre klasser bliver således udlignet af, at der i undersøgelsen hele tiden kan sammenlignes med kontrolgruppen, der har været underlagt samme restriktioner, men ikke har modtaget hverken undervisningsmateriale eller SKY.

”Formålet med SKYEN har altid været at skabe et enkelt og vaneændrende værktøj til forbedring af indeklimaet. Undersøgelsen beviser, at man med læring og adfærd kan skabe en varig forbedring af indeklimaet – selv i børnehøjde. SKYEN er en meget lavthængende frugt, let at implementere og med stor værdi til små budgetter. Vi er selvfølgelig meget stolte over resultaterne og håber nu på kommunal opbakning til forbedring af indeklimaet i folkeskolen”, siger Kristoffer Jensen, medstifter og CEO i ÅBN.

Behov for en bred værktøjskasse
Siden 2016 har den filantropiske forening Realdania arbejdet for at bedre indeklimaet i landets skoler – blandt andet ved at støtte kommunerne i at arbejde mere strategisk med indeklima og ved at genere ny viden om indeklima og løsninger.

”Flere skolerenoveringer med fokus på et godt indeklima og investeringer i nye udluftningsanlæg er absolut nødvendige, hvis vi skal det dårlige indeklima til livs – og det skal vi. Men det er også løsninger, som oftest er dyre og tidskrævende. Derfor har det været vigtigt for Realdania at brede værktøjskassen ud og også støtte udviklingen af løsninger, hvor adfærd er i centrum – og som er tilgængelige og simple for skolerne at bruge i hverdagen. Det er SKYEN et godt eksempel på. Og evalueringen af SKYEN viser, at adfærd som værktøj både giver store og vedvarende resultater”, siger Anne Gade Iversen, projektleder i Realdania.

Denne artikel er en del af temaet Tema om indeklima 2022

Mere fra Installator.dk - Forum for el, VVS og ventilation

Installator.dk - Forum for el, VVS og ventilation

www.installator.dk

Installator.dk – forum for el, VVS og ventilation – er et erhvervsmedie og community, som dækker alle fagbrancher inden for installation, og som er målrettet direkte til og læses af fagfolk. Partnere på installator.dk kan bidrage aktivt med indhold/erfaring og betragtes som en indsigtsfuld vidensressource i udviklingen af installator.dk. Vi udkommer dagligt p…

Se virksomhedsprofil  

  installator.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere