30.06.2022  |  EL  |  Branchen

Erhvervslivet forventer tilbagegang

Efter nogle måneders tilløb, er der nu klare forventninger om faldende produktion i industrien samt faldende omsætning og beskæftigelse i både detailhandlen og bygge og anlæg. For beskæftigelsen i industrien og serviceerhvervet er der faldende tendens, men der er stadig forventninger om stigende beskæftigelse, blot i mindre grad.

I figuren ovenfor ses udviklingen i erhvervslivets forventninger til de nævnte parametre udtrykt ved deres nettotal (andelen, der forventer stigning fratrukket andelen, der forventer fald). Det viser altså om, der er en overvægt, der forventer fremgang eller tilbagegang.

Produktionsbegrænsninger
I serviceerhvervet stiger andelen af virksomheder, der melder om mangel på arbejdskraft, fra 41 pct. i maj til 46 pct. i juni og slår dermed rekorden fra marts på 42 pct. Der er tale om en stigning i samtlige branchegrupper med undtagelse af finans, forsikring, ejendom mv. I bygge og anlæg falder manglen på arbejdskraft fra en andel på 45 pct. til 39 pct. af virksomhederne og er dermed i laveste niveau siden juni 2021. Andelen af virksomheder, der melder om mangel på materialer, falder lidt fra 36 pct. til 34 pct., mens andelen, der melder om manglende efterspørgsel, stiger fra 14 pct. til 20 pct., hvilket historisk set er et lavt niveau, men det højeste i år.

Påvirket af stigende priser og forsyningsproblemer
Med denne måneds konjunkturbarometer er der opdaterede tal på, i hvor høj grad virksomhederne er påvirket af invasionen i Ukraine, stigende priser samt problemer med leverancer af energi og varer. Niveauet for erhvervene samlet har ikke ændret sig meget på månedsbasis, men vi ser en svag stigning i virksomheder, der vurderer, at de er i risiko for at måtte afvikles over de næste tre måneder. Alle resultaterne kan findes i dataark (xlsx).

Kun serviceerhvervet forventer fremgang
Udviklingen i de sæsonkorrigerede konjunkturindikatorer i juni viser, at alle fire erhverv falder fra niveauet i maj. Serviceerhvervet er det eneste, hvis sammensatte indikator er positiv, da både den faktiske omsætning, men også den forventede omsætning har positive nettotal. For sidstnævnte har der dog været en faldende tendens siden februar. For industrien er det et dyk i produktionsforventningerne og en opbygning af færdigvarelagre, der begge trækker den sammensatte indikator ned til laveste niveau siden september 2020. Detailhandlen oplever et stort dyk i den faktiske omsætning (se nyeste tal for detailhandlens omsætning i Nyt fra Danmarks Statistik 2022:233), og ligesom industrien en opbygning af lagerbeholdningen. For bygge og anlæg fortsætter tendensen, vi har set siden februar, hvor både forventningerne til beskæftigelsen og vurderingen af ordrebeholdningen er blevet lavere hver måned.
Begge tillidsindikatorer falder yderligere

Erhvervstillidsindikatoren, der sammenvejer industri, bygge og anlæg, serviceerhverv og detailhandel, falder fra 105,6 i maj til 99,3 i juni. Det betyder, at indikatoren nu ligger lidt under sit historiske gennemsnit, som niveauet 100 udgør. Tillidsindikatoren, der også inkluderer forbrugertilliden og således mere bredt belyser økonomien, falder for fjerde måned i træk fra 93,7 i maj til 86,8 i juni.

/Pbh

Mere fra Installator.dk - Forum for el, VVS og ventilation

Installator.dk - Forum for el, VVS og ventilation

www.installator.dk

Installator.dk – forum for el, VVS og ventilation – er et erhvervsmedie og community, som dækker alle fagbrancher inden for installation, og som er målrettet direkte til og læses af fagfolk. Partnere på installator.dk kan bidrage aktivt med indhold/erfaring og betragtes som en indsigtsfuld vidensressource i udviklingen af installator.dk. Vi udkommer dagligt p…

Se virksomhedsprofil  

  installator.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere