30.03.2017  |  VVS  |  Branchen

Juridiske svar: Medarbejdere ”lånte” materialer af virksomhed

Få Arbejdsgivernes anbefaling af, hvad der kunne gøres ved to medarbejderes tyveri af kasserede byggematerialer.

En mellemstor produktionsvirksomhed, der producerer materialer til byggebranchen, oplevede, at der forsvandt materialer fra virksomheden. Materialerne var fejlordrer, som virksomheden umiddelbart havde kasseret og ikke kunne afsætte. Men materialerne kunne stadig anvendes og havde derfor en økonomisk værdi.

Virksomheden fandt ud, at materialerne var fjernet af to medarbejdere, der arbejdede på natholdet. Virksomheden havde brug for en juridisk vurdering af situationen, og hvordan virksomheden skulle håndtere sagen videre. Hvad var Arbejdsgivernes anbefaling?

SVAR:
Arbejdsgiverne fik oplyst fakta og anbefalede på den baggrund at konfrontere de to medarbejdere med situationen og få fuldstændig vished for de faktiske forhold.

Såfremt de to medarbejdere erkendte forholdet, ville det berettige virksomheden til at bortvise de to medarbejdere. En grundlæggende betingelse for en bortvisning er, at der foreligger en grov og væsentlig misligholdelse. Tyveri, uanset den økonomiske værdi af det stjålne, vil som udgangspunkt berette til en bortvisning.

Virksomheden konfronterede de to medarbejdere, som begge erkendte forholdet og blev bortvist. Den ene medarbejder kontaktede efterfølgende sit fagforbund, som protestede over bortvisningen overfor virksomheden og fandt den uberettiget.

Virksomheden rettede på ny henvendelse til juridisk afdeling, som overtog dialogen med fagforbundet om sagen. Fagforbundet rejste krav om, at bortvisningen var uberettiget, da der efter dets vurdering ikke forelå nogen misligholdelse fra medarbejderens side. Materialerne havde efter fagforbundets vurdering ikke nogen økonomisk værdi, og medarbejderen havde fået oplyst fra en kollega, at det var i orden at tage dem.

Sagen illustrerer, at ethvert tyveri må betragtes som en grov og væsentlig misligholdelse, der kan berettige til en bortvisning.

Christian H. M. Mikaelsen

Dette blev bestridt af Arbejdsgiverne på vegne af virksomheden. Der var ikke givet tilladelse til at fjerne materialerne, og virksomheden påpegede, at de faktisk havde en økonomisk værdi. Efter forhandling mellem fagforbundet og advokaten fra Arbejdsgiverne, konstaterede parterne, at bortvisning var sket med rette, og sagen sluttede dér.

Sagen illustrerer, at ethvert tyveri må betragtes som en grov og væsentlig misligholdelse, der kan berettige til en bortvisning. Desuden er det vigtigt, at medarbejdere ikke må være i tvivl om, at materialer, der måske ikke umiddelbart kan bruges, må hjemtages af medarbejderen. Man bør lave klare retningslinjer på virksomheden herom, så flest mulig uheldige situationer kan undgås.

Denne artikel er en del af temaet Udvalgte

Mere fra

  installator.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere