06.11.2018  |  EL  |  Virksomhedsdrift

Juridisk svar: Medarbejderen havde kørt for stærkt og var kørt galt – havde han ret til sygedagpenge?

Skulle en VVS-virksomhed betale sygedagpenge til en ansat, der kom til skade, fordi han kørte galt på grund af for høj hastighed?

En timelønnet medarbejder i en VVS-virksomhed ringede en aften til sin chef og meddelte, at han ikke kunne komme på arbejde den efterfølgende dag. Han var nemlig kørt galt og var kommet så slemt til skade, at man kunne forvente nogle ugers sygdom. Medarbejderen meddelte samtidigt, at ulykken var hans egen skyld, idet han var kørt hurtigere end det tilladte, og i øvrigt ikke havde haft sikkerhedssele på. Virksomheden mente ikke, det kunne være rigtigt, hvis de skulle betale sygedagpenge til medarbejderen. Man kontaktede derfor Arbejdsgiverne for at få en vurdering på sagen.

SVAR:
Når en medarbejder sygemeldes, har vedkommende ret til sygedagpenge eller fuld løn fra arbejdsgiveren, hvis der er opnået tilstrækkelig anciennitet. Er medarbejderens sygdom pådraget ved forsæt eller grov uagtsomhed, vil retten til sygedagpenge fra arbejdsgiveren bortfalde. Medarbejderen kan dog få udbetalt sygedagpenge fra kommunen, hvis betingelserne herfor i øvrigt opfyldes.

Skyldes sygefraværet, at medarbejderen selv har foretaget en alvorlig overtrædelse af færdselsloven, ses dette som pådraget ved grov uagtsomhed. Når en person handler groft uagtsomt, betyder det, at vedkommendes adfærd afviger markant fra, hvordan den borger, der følger love og regler, ville have handlet i en lignende situation.

Medarbejderen havde kørt for stærkt, og uden sikkerhedssele, og derved pådraget sig skader. Dette var groft uagtsomt, og derfor skulle arbejdsgiveren i denne sag ikke betale medarbejderen sygedagpenge under medarbejderens sygdom.

Arbejdsgiverne støder af og til på sager med spørgsmål om selvforskyldt sygdom, og der findes da også forskellige situationer, hvorved sygdom pådrages ved forsæt eller grov uagtsomhed. En forudsætning for, at sygedagpenge fra arbejdsgiveren kan bortfalde, er, at der er en forbindelse mellem medarbejderens forsætlige eller groft uagtsomme handling, og det efterfølgende sygefravær.

Dog kan vi i langt de fleste tilfælde konstatere, at sygdom ikke er selvforskyldt. Eksempelvis er sygefravær på grund af en skade opstået under udøvelse af sport eller lignende aktiviteter ikke selvforskyldt, hvis det er sket under normale omstændigheder, og arbejdsgiveren er her forpligtet til at udbetale sygedagpenge.

Juridisk afdeling i Arbejdsgiverne anbefaler, at man udbeder en lægeerklæring, hvor en læge kan fastslå, om sygdommen er en direkte eftervirkning af den forsætlige eller groft uagtsomme hændelse, eller om sygdommen skyldes andre forhold.

Mere fra

  installator.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere