07.05.2018  |  VVS  |  Virksomhedsdrift

Juridiske svar: Pligten til at møde på arbejde

Bliv klogere på reglerne om mødepligt på jobbet, hvis eksempelvis en storkonflikt sætter den offentlige transport ud af spillet.

På en mellemstor VVS-virksomhed med 25 medarbejdere oplevede indehaveren, at syv medarbejdere ikke mødte på arbejde mandag morgen, hvor normal mødetid var kl. 07:00. De tre medarbejdere ringede og meddelte, at de på grund af det store snefald blev op mod en time forsinket i fremmødet. De ringede inden kl. 07.00, som det fremgik af såvel virksomhedens personalehåndbog og medarbejderens individuelle ansættelseskontrakt.

To medarbejdere meddelte ligeledes telefonisk inden kl. 07.00, at de var syge og derfor var uarbejdsdygtige og ikke kunne møde på arbejde. De sidste to medarbejdere hørte virksomheden ikke fra. Indehaveren var i tvivl om, hvordan situationen skulle håndteres og kontaktede derfor en advokat ved Arbejdsgiverne.

Advokatens svar: 
Ansvaret for at møde til tiden påhviler medarbejderen. Bliver medarbejderen forhindret i at møde til den aftalte tid, er det medarbejderens pligt at underrette virksomheden herom. Ved egen sygdom eller barns sygdom gælder ligeledes en meldepligt overfor arbejdsgiveren. Medarbejderen vil modtage den betaling, som følger af ansættelsesforholdet ved sygdom eller barns sygdom.

Selv om medarbejderen bor langt fra virksomheden, er ansvaret for præcis fremmøde medarbejderens. Snestorm er ikke en gyldig grund til at tage en fridag. Gør vejret det umuligt at komme på arbejde, så medarbejderen er nødt til at blive hjemme, eller hvis politiet direkte fraråder al udkørsel, skal der gives besked til arbejdsgiveren, så hurtigt som muligt.

Det handler om, at virksomheden skal have en mulighed for at tilrettelægge og planlægge arbejdsopgaverne og disponere opgaverne i forhold til antallet af medarbejdere på virksomheden.

Hvis vejret hindrer, at medarbejderne kan møde, vil det ofte mellem parterne blive aftalt, at medarbejderne trækkes i løn for de timer eller dage, hvor det ikke har været muligt at møde, eller det aftales, at der afvikles afspadsering, ferie eller feriefridage.

I den konkrete sag blev de medarbejdere, som mødte for sent reduceret lønmæssigt for den forsømte tid. De sygemeldte medarbejdere modtog den sygeløn, som de havde krav på efter overenskomsten.

Christian H. M. Mikaelsen, advokat i Arbejdsgiverne.

Hvis virksomheden derimod selv vælger at holde lukket, er virksomheden forpligtiget til at betale sædvanlig løn til medarbejderne.

En mulighed kunne være, at medarbejderen efter aftale arbejder hjemme, hvis det er muligt i forhold til arbejdsopgaverne.

Udeblivelse fra virksomheden er i udgangspunktet en grov og væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet fra medarbejderens side, som kan medføre bortvisning.

I tilfælde af en varslet storkonflikt eller varslet ekstrem vejrsituation, hvor offentlig transport ikke er i drift, skoler og daginstitutioner er lukkede, så børnene skal passes, er dette ikke en legal årsag til ikke at møde på arbejde.

I den forbindelse er det en god idé, at virksomhed og medarbejder på forhånd laver aftaler, om hvorledes en mulig storkonflikt eller vejrsituation skal håndteres på virksomheden i forhold til de udfordringer, det kan medføre.

I den konkrete sag blev de medarbejdere, som mødte for sent reduceret lønmæssigt for den forsømte tid. De sygemeldte medarbejdere modtog den sygeløn, som de havde krav på efter overenskomsten.

Mere fra

  installator.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere