30.05.2022  |  VENTILATION  |  Indeklima

Skolernes indeklima er stadig en hovedpine

Resultaterne af en ny undersøgelse i 2021 på danske skoler viser, at CO2-niveauet i klasselokalerne ikke har ændret sig siden en tilsvarende landsdækkende måling i 2009. Undersøgelsen viser samtidig for første gang i meget stor skala, at den dårlige luftkvalitet påvirker både elevernes trivsel og koncentrationsevne.

Luften i klasselokalerne i danske skoler har en lige så høj CO2-koncentration, som da den blev målt for 13 år siden. Dengang blev grænseværdien i over halvdelen af lokalerne overskredet. Det sker stadig og uændret. Samtidig påviser undersøgelsen nu for første gang i kæmpestor skala på tværs af skolerne, at frisk luft forbedrer elevernes trivsel

De nye fakta kommer fra den store landsdækkende undersøgelse Masseeksperiment 2021 om indeklima og trivsel i danske skoler. Undersøgelsen er arrangeret af det nationale naturfagscenter Astra, udviklet i samarbejde med Institut for Miljø- og Ressourceteknologi på DTU og finansieret af den filantropiske forening Realdania.

Undersøgelsen er gennemført af i alt 709 klasser fordelt på 234 grundskoler og ungdomsuddannelser over hele Danmark. Eleverne indsamlede data i november og december 2021 i deres egne klasselokaler. Resultaterne blev efterfølgende analyseret af forskere fra DTU:

”Vi synes, det er ærgerligt, at skolernes indeklima har ændret sig så lidt på trods af de tiltag og den opmærksomhed, det har fået siden seneste undersøgelse i 2014”, siger professor Jørn Toftum fra Institut for Miljø- og Ressourceteknologi på DTU.

I over halvdelen af klasserne (53 procent) blev der målt CO2-koncentrationer over Arbejdstilsynets anbefalede grænseværdi. I 18 procent af klasselokalerne var koncentrationerne endda mere end dobbelt så høje som det anbefalede niveau.

Færre gener med udluftning og ophold udendørs
Eleverne gennemførte undersøgelsen ved at måle på CO2-niveauet og en række af klasselokalets øvrige indeklimafaktorer over to dage med en uges mellemrum. Den ene dag gjorde eleverne, som de plejer i frikvarteret, den anden dag luftede de ud og gik udenfor i pausen. Samtidig svarede eleverne begge dage på en anonym trivselsundersøgelse samt udførte en test for koncentration.

Besvarelserne viser, at eleverne oplever signifikant færre indeklimasymptomer som øjenirritation, hovedpine og træthed samt signifikant bedre koncentration og lyst til skolearbejde med god udluftning og ophold udendørs. Resultatet af koncentrationstesten viste 6 procent færre fejl med udluftning og udendørs ophold.

Læs også: Øland sikrer et sundt indeklima på ny fransk skole

”Det er velkendt, at indeklimaet i en stor del af de danske skoler stadig ikke lever op til anbefalingerne. Men nu har vi fået tydelig dokumentation for, at der er gode gevinster at hente ved at forbedre luftkvaliteten. Eleverne er bedre tilpas og koncentrerer sig bedre om arbejdet. Det er vigtig viden, når der skal rettes op på indeklimaet”, siger Jørn Toftum.

Skoleelever bidrog også til Masseeksperiment i 2009 og 2014 om indeklimaet. Begge undersøgelser gav dengang stort set samme resultater i forhold til CO2-koncentrationen. Selvom der siden da er opsat ventilationsanlæg i lidt flere klasser, har mere end halvdelen af klasserne igen målt en for høj CO2-koncentration.

Om undersøgelsen

For tredje gang siden 2009 blev MasseEksperiment om indeklima i undervisningsmiljøer gennemført i november og december 2021. I alt 709 klasser på 234 skoler gennemførte eksperimentet. Der kom mere end 20.000 svar på en trivselsundersøgelse og en koncentrationstest.

Undersøgelsen viste, at:
• 53 procent af klasserne overskred den anbefalede øvre grænse for CO2-koncentration på 1000 ppm.
• Når eleverne forlod klasseværelset og luftede godt ud i frikvarteret, faldt andelen af klasser der målte mere end 1000 ppm CO2 fra 53 til 36 procent. Dette viser, at god udluftning forbedrer luftkvaliteten.
• Ventilationsformen havde markant betydning for luftkvaliteten. Klasser med et ventilationsanlæg med både indblæsning og udsugning havde bedre luftkvalitet end klasser, hvor lærere eller elever manuelt må åbne vinduer for at lufte ud.
• Mindre rumvolumen per elev resulterede i højere CO2-koncentration. Luftkvaliteten afhænger således af, hvor mange elever der er samlet i et klasseværelse.
• Langt størstedelen af temperaturmålingerne lå i det anbefalede interval for vintersæsonen, mellem 20 og 24 grader C.
• Elevernes oplevelse af klasseværelsets indeklima var bedre, når de havde været ude i frikvarteret og luftet godt ud. Særligt deres oplevelse af luftkvaliteten blev bedre.
• Eleverne oplevede signifikant mindre øjenirritation, hovedpine og træthed og de oplevede signifikant bedre koncentration og lyst til skolearbejdet, når de havde været ude i frikvarteret og luftet godt ud.
• Eleverne lavede 6 procent færre fejl i en koncentrationstest, når de havde været ude i frikvarteret og luftet godt ud.
• Læs mere her.

Strategisk plan virker
Realdania, der har finansieret Masseeksperiment 2021 med godt 4 millioner kroner, har i flere år arbejdet med at forbedre skolernes indeklima: ”Skolernes indeklima løses ikke med – ofte dyre – lappeløsninger, hver gang et besøg fra Arbejdstilsynet ender i et påbud. Desværre er det virkeligheden i en del kommuner. Al vores erfaring viser, at det for alvor rykker, når kommuner får kortlagt, hvor indeklimaet halter og derefter får lagt en langsigtet og strategisk plan for, hvordan det bliver løftet – skole for skole. Derfor støtter vi flere kommuner i netop det strategiske arbejde,” siger Anne Gade Iversen, projektchef i Realdania.

Læs også: Sygehuse kan spare energi og mindske risiko for infektioner
  
Hun glæder sig over, at tusindvis af elever fra hele landet har bidraget til at sikre helt ny viden og dermed et kæmpe datasæt på skolernes indeklima, som skoler og kommuner nu kan handle ud fra.

Eleverne får handlekompetencer
Programleder for Masseeksperiment i Astra, Lene Christensen håber, at eleverne gennem deltagelse i et naturvidenskabeligt forskningsprojekt nu har fået en viden om relationen mellem indeklima og trivsel, som de selv kan handle på:

”For eksempel ved at indføre en fast praksis med udluftning og at være udendørs i frikvarteret. Resultaterne viser jo så tydeligt en positiv effekt på både elevernes trivsel og koncentrationsevne - noget som vi ved er en vigtig basis for læring”, siger hun.

Mere fra Installator.dk - Forum for el, VVS og ventilation

Installator.dk - Forum for el, VVS og ventilation

www.installator.dk

Installator.dk – forum for el, VVS og ventilation – er et erhvervsmedie og community, som dækker alle fagbrancher inden for installation, og som er målrettet direkte til og læses af fagfolk. Partnere på installator.dk kan bidrage aktivt med indhold/erfaring og betragtes som en indsigtsfuld vidensressource i udviklingen af installator.dk. Vi udkommer dagligt p…

Se virksomhedsprofil  

  installator.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere