10.03.2021  |  EL  |  Energi

1 du af 4 energirenoveringer overholder ikke energikrav

75 procent af klimaskærmsrenoveringer overholder energikravene ifølge en ny analyse fra Energistyrelsen og Bolig- og Planstyrelsen. Det mener TEKNIQ Arbejdsgiverne er bekymrende.

En fjerdedel af alle renoveringsprojekter overholder tilsyneladende ikke energikravene i Bygningsreglementet. Det er hovedkonklusionen i en ny analyse fra Energistyrelsen og Bolig- og Planstyrelsen.

Analysen, der er foretaget af konsulenterne Viegand Maagøe A/S i samarbejde med Wilke A/S, viser, at cirka 33 procent af de adspurgte ejere af énfamiliehuse i undersøgelsen har renoveret deres bolig inden for de sidste to år. Baseret på de svar i undersøgelsen, hvor det entydigt kan konkluderes, om kravene er overholdt, vurderes det, at energikravene overholdes i gennemsnit i cirka 75 procent af renoveringerne i énfamilieshuse.
TEKNIQ Arbejdsgiverne kalder tallene bekymrende.

”Med tanke på, hvor vigtige energieffektiviseringer er for den grønne omstilling, er det bekymrende, at der stadig er så stor en del af klimaskærmsprojekterne, som ikke er tilstrækkeligt energioptimerede. For når ikke kravene overholdes, ender det med et energispild, vi ikke har råd til, hvis klimamålene skal nås,” siger Maria Christina Rizzo, konsulent hos TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Let pengepung

Analysen peger på, at økonomiske forhold er den væsentligste årsag til manglende efterlevelse af energikravene. Eksempelvis vurderer bygningsejerne ofte, at indsatsen ikke er rentabel ud fra deres opfattelse af deres egen økonomi og kriterier, selvom en rentabilitetsberegning udført efter forskrifterne i bygningsreglementet rent faktisk viser, at arbejdet er rentabelt efter bygningsreglementets kriterier.

At økonomien spiller en stor rolle i den grønne omstilling i de private hjem, er Maria Christina Rizzo enig i.

”Det svarer til resultaterne fra vores egen seneste befolkningsundersøgelse, hvor 60 procent af boligejerne blandt andet svarede, at økonomiske tilskud eller støtteordninger i nogen eller høj grad havde betydning for deres lyst til at investere i energirenoveringer af deres hjem”, siger hun.

Mangel på viden

Analysen viser desuden, at jo større kendskab og opmærksomhed bygningsejerne har på bygningsreglementet og energikravene, i jo højere grad bliver kravene efterlevet. En årsag til manglende efterlevelse er i forlængelse heraf, at energikravene kan være vanskelige at forstå for både husejerne og aktørerne i byggebranchen.

Derfor peger analysen på behovet for i højere grad at undervise i energikravene på erhvervsuddannelserne, så elever og lærlinge bliver klædt bedre på til at træde ind i den grønne omstilling.

Den løsning er Maria Christina Rizzo enig i. Hun siger, at man på de tekniske uddannelser allerede er godt i gang med dette arbejde:

”Eksempelvis er vvs-energiuddannelsen blevet styrket med mere fokus på klima med nye elementer som IoT, intelligente installationer og varmepumper for at klæde den nye generation af faglærte på, så deres kompetencer bedst muligt understøtter den grønne omstilling”.

-CH

  installator.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere