06.09.2018  |  EL  |  Branchen

100 års jubilæum i SIF Gruppen

Indhold fra partner Hvad er dette?

Tilbageblik til SIF Gruppens syvende årti, 1978 til 1988

Udviklingsstrategien bærer frugt

I 1979 er Peter med til at starte ”ERFA Gruppe 27” i ELFO-regi, sammen med 11 andre elinstallatører fra København, Sjælland og Fyn. Deltagelsen i ERFA Gruppen gav megen inspiration og sparring i den videre udvikling af SIF.

Årtiets bump på vejen

I 1979 er forholdet til banken stadig ikke blevet rigtig godt, og etableringen af butikken på Ordrupvej 78B samt overtagelsen af Elinstallatør Børge Christensen, gjorde ikke forholdet til banken bedre. Ved et forhandlingsmøde om det fortsatte samarbejde, mente en kontorchef i Handelsbanken at vi lige så godt kunne lukke SIF, da han ikke mente at virksomheden var levedygtig. Peter Nielsen medgav banken, at vi havde handlet noget hurtigere end der var kapital til, men på trods af de dispositioner der blev foretaget på det tidspunkt, var virksomheden stadig yderst levedygtig. Den pågældende kontorchef blev senere direktør i Forstædernes Bank, som efterfølgende krakkede.

Året efter tilstødte endnu et mindre bump på vejen da historien pludselig gentager sig selv. Bent Freising, som er søn af Niels Freising, går sammen med en række kolleger i branchen til NESA, Elektricitetsrådet og Gentofte Kommune, og klager over at SIF arbejder uden autorisation, da Willi, som havde autorisationen, jo er stukket af og ikke længere er en del af virksomheden. NESA og Elektricitetsrådet tager henvendelsen ganske roligt, men der bliver lidt panik på Gentofte Rådhus omkring eventuel forsikring, i forhold til de opgaver SIF udfører og har udført. Udfordringen er dog hurtigt løst idet Peter Nielsen jo selv har taget installatøreksamen og dermed blot kan overtage autorisationen.

Udflytningen fra Skovshoved

I 1983 fejrer SIF 65-års jubilæet med jazz foran butikken på Ordrupvej. Samme år indledes anden del af Peters strategiplan fra 1976, som omfatter en udflytning fra Skovshoved. Ud over at lokalerne i Skovshoved længe har været for trange, og der er problemer med arbejdstilsynet, så skaber trafik til og fra virksomheden, samt parkering af virksomhedens nu 12 servicevogne, også gener for borgerne i Skovshoved. I Vangede finder Peter de rigtige lokaler på Mesterlodden 36, hvortil værksted og kontorer bliver flyttet. De nye faciliteter omfatter 520 m2 samt 60 m2 kælder. Ingen i virksomheden kan på nogen måde forestille sig, at disse lokaler nogensinde skulle blive for små. I 1984 kan Peter fejre sit 25-års jubilæum i virksomheden.

Et ekstra lille bump eller to

I 1981 indledes et samarbejde med virksomheden Pofyr i Odense, som leverede styreapparater til trafiksignaler og importerede lanternehuse, og i 1982 anskaffes så den første lift, en Ommelift monteret på en VW LTD 35. I forbindelse med dette samarbejde indledes der i 1984 forhandlinger om at blive medejer af virksomheden Pofyr. Disse forhandlinger må dog indstilles i 1985, da SIF ender i en økonomisk udfordring. En overmontør i SIF, der er kommet i Handelsstandens bestyrelse, laver nemlig en aftale om at SIF skal stå som ”hovedentreprenør” for årets Gentofte Messe. Messen der ifølge budgettet skulle have været en guldgrube med et overskud på ca. 400.000 kr. endte i stedet med et underskud på 480.000 kr.

I 1984 forsøges det at etablere udstilling af hvidevarer på Mesterlodden, men denne udstilling må hurtigt lukke igen, da en nabo til virksomheden klager over at der drives detailhandel fra adressen.

SIF overtager administrationen af Lyngby El-service

I 1988 indledes et samarbejde med Kai Rind som Peter er i ERFA gruppe med. Kaj er indehaver af Lyngby El-service og han ønsker at finde nye lokaler til virksomheden, for at holde den adskilt fra sine øvrige virksomheder.

Da SIF jo har masser af plads på Mesterlodden lejer Lyngby El-service sig ind her. I den forbindelse indgås en samarbejdsaftale hvor SIF overtager hele Lyngby El-services varelager og værktøj, og der indgås en administrationsaftale hvor SIF overtager hele administrationen. Lyngby El-service indkøber herefter materialer gennem SIF.

Fremtiden flytter ind

I 1979 indføres arbejdstøj, i første omgang til lærlinge, men efterhånden løbende også til montører, og i forbindelse med at virksomheden udbygger sin døgnvagt, anskaffes den første mobiltelefon en ”LM Ericsson” i en stor rød kasse, der vejede mere end 6 kg. Denne moderne anordning kostede den nette sum af 32.000 kr. Samtidig er virksomhedens gamle Borroughs 2000 system ved at være slidt ned og i 1980 tages et nyt ELFO EDB-system i brug. Det kører online til et firma i Taastrup. I starten kom faktura og regnskab kom dog med posten, men kort efter blev det muligt selv at anskaffe en printer så man i SIF selv kunne udskrive fakturaer og andre bilag. Allerede i 1984 udskiftes EDB systemet til ELFO Data, et digitalt enkeltbrugersystem, da ELFOs online samarbejdspartner i Taastrup er gået konkurs. Allerede i 1987 er det ikke nok med et enkeltbrugersystem og der skiftes derfor til et Digitalt PD 11 med 3 brugere, dog stadig med ELFO-data software. Sikkerhedskopier tages på dette tidspunkt på store disketter og er i sig selv en arbejdsopgave. I 1984 indførtes personsøgere, så en medarbejder kunne søges og efterfølgende ringe til det telefonnummer. der stod i personsøgeren og i 1985 fik virksomheden både sin første telefax og sin første PC.

Også på leverandørfronten foretages der ændringer og i 1983, efter 65 år med Louis Poulsen som leverandør, skifter SIF til Solar.

Et årti med spændende opgaver og et par iskolde vintre

I 1979 kan det gamle lystårn på Ordrupbanen ikke mere og der installeres en helt ny lystavle i det nordøstlige sving. Lystavlen med styring indkøbes igennem vores gamle samarbejdspartner Erni & Co i Schweiz.

I 1981 brænder Skovshoved idrætsforenings gamle træbygning ned og der genbygges en ny hovedbygning, hvor firmaet får el-entreprisen. På Søndre Havnevej, hvor der tidligere havde ligget en havnekiosk, blev den første nybygning i Skovshoved bygget efter vedtagelsen af byplan 21, hvis formål var at bevare og forbedre miljøet og bebyggelsen i Skovshoved. I 1985 vinder SIF opgaven med elinstallationer på det nye Charlottenlund Søbad, og ombygningen af Holmegårdsparken Plejehjem. Sidstnævnte er en opgave til 4,5 millioner og er den, på det tidspunkt, største entreprise i SIFs historie.

Vinteren 1985 og 1986 er de hårdeste DMI på det tidspunkt har registreret og der er et kæmpe arbejde med optøning af vandrør. Selv hele vejstrækninger frøs til og Gentofte Kommunes Vandforsynings optøningstransformere kunne ikke løse opgaven. Heldigvis havde SIF sit optøningsapparat fra krigen og det kunne klare opgaven. Der blev tøet op i døgndrift for såvel private som for kommunen. Afregningen med de private kunder endte efterfølgende i kaos, men heldigvis gik Gentofte Kommunes Vandforsyning ind og tog hele optøningen for alle som en samlet ydelse. I 1986 installeres også et nyt trafiksignal på Frode Fredegodsvej i Ølstykke i samarbejde med Pofyr.

Virksomheden vækster støt

I 1979 omsætter SIF for 4,1 million kr. og herefter øges omsætningen støt gennem hele årtiet og ender i 1988 på 13,9 millioner. Medarbejdertallet er steget fra 24 til 29, hvoraf 11 er lærlinge.

Verden omkring os

I 1982 kommer den første hjemmecomputer, den såkaldte Commodore 64 på markedet, og i 1983 opfindes internettet med indførelsen af et nyt protokol-system (TCP/IP), opfundet af Vinton Cerf, der gjorde at forskellige computere på forskellige netværk nu kunne kommunikere med hinanden. I 1986 sætter Kartoffelkuren Danmark på smalkost, og i 1987 blev dyrtidsreguleringen, som var blevet suspenderet i 1983, endeligt afskaffet som led i bekæmpelse af inflationen. Samme år indgår arbejdsmarkedet for første gang en 4-årig overenskomst til afløsning af de normale 2-årige aftaler.

Mere fra SIF Gruppen A/S

SIF Gruppen A/S

http://www.sif.dk/

Vi rådgiver om, installerer og servicerer tekniske løsninger.SIF Gruppen er grundlagt af elinstallatør Peter Nielsen. Han blev i 1904, efter endt uddannelse til el- installatør, ansat ved NESA og var med til at opføre ”Skovshoved værket”, verdens første elværk der leverede 220/380V vekselstrøm, samt elektrificeringen af Nordsjælland. I 1918 forlod han NESA og startede Skovshoved Instal…

Se virksomhedsprofil  

  installator.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere