01.11.2018  |  EL  |  Branchen

100 års jubilæum i SIF Gruppen

Indhold fra partner Hvad er dette?

Tilbageblik til SIF Gruppens niende årti, 1998 til 2008

Udviklingen forankres i årlige udviklings- og strategiweekender

De årlige udviklings- og strategiweekender bliver nu for alvor en fast tradition, og fra 1999 tager virksomhedens ledende medarbejdere hvert år afsted den sidste weekend i januar. Fra 2003 deltager også alle administrative medarbejdere i weekendarrangementet, for på den måde at sikre flere input og større tilslutning og opbakning til virksomhedens udviklingsplaner.

Organisationsstrukturen ændres

I 1999 besluttes det på strategiweekenden at dele virksomheden op i tre hovedafdelinger; Teknik & Kommunikation, Service & Installation samt Administration. Samme år begynder SIF at forhandle det Østrigske samtaleanlæg ”Commend” og via dette samarbejde kommer vi i kontakt med British Telecom og udfører for dem en større serviceopgave i Danske Bank. Til dette formål oprettes en særskilt afdeling under Teknik & Kommunikation ved navn SIF Service Center, til styring af servicekontrakter.

SIF får sin første hjemmeside og et nyt logo bliver til

I 2000 er formålet på strategiweekenden at få sat mere struktur på den nye organisationsform. På baggrund af denne weekends strategiarbejde udarbejdes en handlingsplan, og et nyt logo udvikles under navnet SIF Gruppen, som også favner selskaberne Lyngby El-service og Dansk Datanet. Endvidere udarbejdes virksomhedens første hjemmeside til domænet www.sif.dk, som blev købt allerede i 1989. Sidst på foråret afholdes et stort kick-off møde i Skovshoved Sejlklub, hvor handlingsplan, nyt logo og hjemmeside præsenteres for alle medarbejdere.

Det bliver for trangt på Mesterlodden og nye lokaler tages i brug i Herlev

På strategiweekenden i 2001 er der fokus på opfølgning af det foregående års aktiviteter og et af hovedemnerne er nye lokaler, da det står klart, at lokalerne på Mesterlodden trods alle forudsigelser er blevet for trange, idet medarbejderantallet nu har passeret 100. I løbet af efteråret findes de nye lokaler på Transformervej 23 i Herlev, og SIF Gruppen begynder en istandsættelse, så lokalerne kan være klar til indflytningen d. 1. februar 2002.

En regnefejl der kunne mærkes sætter spor og kræver forandringer

I 2002 kommer virksomheden ved afslutningen af det forskudte regnskabsår d. 31. marts ud med et svimlende underskud på 2,5 millioner kroner. Dette resultat bevirker at SIF Gruppen må foretage en større reorganisering som blandt andet indebærer nogle afskedigelser. Peter Nielsen vælger herefter selv at tage ansvaret for økonomien og uddelegerer det overordnede ansvar for driften. Hele det efterfølgende år bliver et rent genopretningsår, hvor der ikke foretages særlig mange nye tiltag, da alle ressourcer blev sat ind på at stabilisere drift og økonomi. Ved årets afslutning er den økonomiske stabilitet blevet genoprettet.

Generationsskiftet tager form og organisationen tilpasses yderligere

I januar 2005 dør Peters far Willi Nielsen og i forbindelse med det nye regnskabsår d. 1. april, påbegyndes et reelt generationsskifte, da Peter nu selv har passeret de 60 år, og ønsker at trappe ned og lade næste generation tage over. Der udnævnes derfor en administrerende direktør fra den eksisterende ledelse, og to loyale overmontører, bliver afdelingschefer. Peter Nielsen indtræder i stedet som formand for bestyrelsen. I forbindelse med disse ændringer tilpasses organisationen yderligere. Den administrerende direktør varetager ansvaret for administrationen og Service Centret, mens Jes Peter Frees som projektchef får ansvaret for alle entrepriseopgaver og beregninger af disse. Lars Mejlby som er blevet servicechef bliver ansvarlig for alle former for service og installationsarbejde.

Der udarbejdes en femårig forretningsplan og SIF Gruppen skifter officielt navn til SIF Gruppen A/S

I 2006 er der to hovedemner på strategiweekenden; SIF Gruppens værdisæt samt indførelsen af MBTI, som kan bruges strategisk i sammensætningen af organisationen og året efter er der fokus på udvikling af en forretningsplan. En sådan udarbejdes i løbet af 2007 og bliver gældende for perioden 2008 til 2013. I forbindelse med det fortsatte løbende generationsskifte indtræder den administrerende direktør og Lars Mejlby i 2007 som aktionærer, og der udarbejdes en aktionæroverenskomst der skal sikre virksomhedens selvstændighed. I forbindelse med ændringen udvides aktiekapitalen til 1,5 mio., og det officielle navn ændres til SIF Gruppen A/S, med Skovshoved Installationsforretning A/S som binavn.

Efter 90 år er det i 2008 slut med at drive detailbutik

I 2008 er der fokus på implementering af den færdige forretningsplan. Butikken på Ordrupvej er ikke længere en del af forretningsplanen og mageskiftes derfor med installationsfirmaet Electric. Den tidligere medarbejder i SIF Gruppen, Emil Jacobsen, som drev både el-virksomhed og lampebutik, ønskede nu primært at arbejde med salg af belysning. Han overtog derfor butikken på Ordrupvej, mens SIF Gruppen overtog el-virksomheden og indgik samarbejde med Emil om installationer for Emil. Desværre holdt samarbejdet ikke så længe da Emil måtte lukke sine butikker. SIF Gruppens 90 års fødselsdag blev afholdt som medarbejderarrangement på Skovshoved Havn, i Nordbjærgs Bådehal, hvor der deltog omkring 150 medarbejdere til stort grillparty. Arrangementet bød også på et indlæg af B.S. Christiansen og underholdning med syngepigerne fra Bakkens Hvile.

Flere af årtiets tiltag

I dette årti fokuseres der også meget på sikkerhed, trivsel, optimering og kvalitetssikring, hvilket blandt andet indebærer at SIF Gruppen i 2000 udarbejder den første sikkerhedsfolder, for at styrke arbejdet med sikkerhed i virksomheden. I 2002 udvikles virksomhedens første medarbejderhåndbog og der udskiftes flere gange IT- og økonomisystemer for at kunne følge med udviklingen. Med fokus på den videre IT-udvikling indføres i 2006 en WPA-løsning med håndterminaler til ordrestyring og i forbindelse med de nye regler for kvalitetssikring af elinstallationer indgår SIF Gruppen i 2008 et samarbejde med Bureau Veritas om certificering inden for elinstallationer og AIA installationer.  Virksomheden udvider samme år med en afdeling i Ringsted. Ved udgangen af årtiet har SIF Gruppen øget omsætningen til 137,9 millioner kr. Virksomheden beskæftiger nu 163 ansatte, hvoraf 33 er lærlinge og 9 er kvinder.

Taber til Stein Bagger i konkurrencen ”Entrepreneur of the year”, men vinder flere priser

2008 er også året hvor SIF Gruppen for anden gang deltager i EY’s konkurrence ”Entrepreneur of the Year”, men taber desværre til Stein Bagger og IT Factory. Trods dette ”nederlag” kan SIF stolt bryste sig af flere hædrende priser dette årti. I 2006 modtager SIF Gruppen nemlig El-fagets Uddannelsesnævns pris for uddannelse af lærlinge. Prisen gives for virksomhedens medvirken til uddannelse af lærlinge med anden etnisk herkomst end dansk. Prisen på 20.000 kr. indsættes i SIF Gruppens uddannelsesfond, som bliver anvendt til lærlinges videre uddannelse. Året efter vinder SIF Gruppen Gentofte Kommunes erhvervspris for uddannelse af lærlinge. Denne pris er indstiftet af Forstædernes Bank og Villabyernes Blad og lyder på 10.000 kr. som endnu engang bliver indsat på SIF Gruppens uddannelsesfond og anvendes også til lærlinges videre uddannelse, og i 2008 udnævnes SIF Gruppen til årets læreplads af Frederiksberg Tekniske skole.

Bliver hovedsponsor for Skovshoved Idrætsforening

Trods SIF Gruppens udflytning fra Skovshoved bevares de gode relationer til lokalsamfundet i Skovshoved fortsat og det mangeårige samarbejde med Skovshoved Idrætsforening, bliver i 2005 formaliseret yderligere, idet SIF Gruppen går fra at være almindelig sponsor til at blive officiel hovedsponsor for foreningen.

En orkan med store konsekvenser

I 1999 udløste århundredets orkan i december et strømsvigt i flere dage på hele Sjælland. og alt det mandskab SIF Gruppen havde, der kunne betjene de to lifte og øvrigt materiel til luftledningsarbejde, kørte i døgndrift. Der blev ydet en kæmpe indsats i SIF Gruppen og hos NESA’s øvrige samarbejdspartnere, hvilket i første omgang, udløste en stor tak fra NESA. Skaderne efter orkanen løb op i et milliardbeløb og blev den hidtil mest ødelæggende naturkatastrofe i Danmark. I marts 2000 stopper et 82-årigt, samarbejde med Nesa så brat, da NESA pludselig afskediger alle distriktsvagter og samarbejdspartnere med den begrundelse, at partnerne ikke havde udført opgaven under december stormen godt nok. Denne melding kom helt uforståeligt, da alle virksomheder og deres medarbejdere havde ydet sit maksimale og flere endda havde mistet kunder, på grund af prioriteringen af genopretningen af strømforsyningen efter stormskaderne.

El er blevet et basalt behov

D. 17. januar 2001 erklæres Californien i undtagelsestilstand efter omfattende nedbrud i strømforsyningen, hvor en million mennesker er uden elektricitet, og i august 2003 oplever flere stater i USA og territorier i Canada et massivt strømsvigt, hvor i alt 22 kraftværker nedbrød. Det gigantiske Niagara-Mohawk kraftværk blev ramt af et lyn og satte ud lige under myldretidstrafikken i storbyer som New York City, Toronto, Cleveland, Detroit og Ottawa, hvilket resulterede i at de andre kraftværker blev overbelastet og satte ud.

I september 2003 rammes hele Sjælland, Sydsverige, Bornholm og Lolland-Falster også af strømsvigt og i 2004 rammes Bornholm igen i oktober af et 6 timer strømsvigt.

Strømsvigt som disse har efterhånden større og større konsekvenser for befolkningen i størstedelen af verden. El er blevet et basalt behov i de fleste samfund, og en stabil elforsyning er nu en betingelse for, at et moderne samfund kan fungere.

Nogle af årtiets øvrige begivenheder i Danmark og resten af verden

I januar 1999 etableres euroen, og i 2002 indføres den som fælles valuta i det meste af Europa. I juni Årsskiftet til 2000 gennemføres uden de frygtede IT-nedbrud og i juli åbner Øresundsbroen og gør dermed Danmark brofast med Sverige. Samme år stemmer Danmark nej til euroen og Brødrene Olsen vinder det internationale melodi Grand Prix.

D. 11. september 2001 ændres verden efter terrorangrebene på tvillingetårnene i World Trade Center i New York.

I 2002 åbner metroen i København, i 2004 udvides EU med 10 lande og i januar 2005 åbner Operaen og de københavnske S-tog bliver røgfri. Samme år runder jordens befolkningstal 6,5 milliarder, og H.C. Andersens 200 års fødselsdag kan fejres.

I november 2006 indgår alle partier i Folketinget, undtagen De Radikale, aftale om nye rygeregler der bl.a. betyder rygeforbud på alle arbejdspladser og på serveringssteder på over 40 m² og i den kollektive trafik. Reglerne træder i kraft 1. april 2007, men allerede d. 7. januar gøres samtlige DSB tog røgfri. I oktober 2008 afskaffes 25-øren som gyldigt betalingsmiddel, og der brygges for sidste gang øl på Carlsberg i Valby.

Mere fra SIF Gruppen A/S

SIF Gruppen A/S

http://www.sif.dk/

Vi rådgiver om, installerer og servicerer tekniske løsninger.SIF Gruppen er grundlagt af elinstallatør Peter Nielsen. Han blev i 1904, efter endt uddannelse til el- installatør, ansat ved NESA og var med til at opføre ”Skovshoved værket”, verdens første elværk der leverede 220/380V vekselstrøm, samt elektrificeringen af Nordsjælland. I 1918 forlod han NESA og startede Skovshoved Instal…

Se virksomhedsprofil  

  installator.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere