01.08.2018  |  VENTILATION  |  Branchen

Energieffektivisering er et af hovedtemaerne i Teknologisk Instituts kursusprogram for efteråret 2018

Indhold fra partner Hvad er dette?

Energieffektivisering af bygninger og tekniske anlæg står stadig højt på dagsordenen i dagens Danmark. Det har Teknologisk Institut lagt sig i selen for at tilgodese i sit nye kursusprogram for efteråret 2018

Teknologisk Institut tilbyder mange standardkurser med et bredt sortiment af emner på energiområdet – både i forbindelse med drift, vedligehold og opbygning, så der er noget for ethvert behov, når vi taler om energi, energioptimering, rationel brug af energi, vedvarende energi, opvarmning, køling, ventilation og energiledelse. Instituttet tilbyder også kurser, som udvikles til at dække helt individuelle uddannelsesbehov - både som private kurser og åbne arrangementer.

Energiledelse
Teknologisk Institut udbyder nu en række nye kurser indenfor energiledelse. Flagskibet er en ny certifikatgivende energiledelseskonsulent-uddannelse. Uddannelsen består af 3 obligatoriske moduler, og kan afslutte uddannelsen med en certifikatgivende eksamen. Man kan også finde en række andre kurser på området, bl.a. kan nævnes: Industrielle og kommercielle køle-/fryseanlæg, Industriventilation og processug, Energieffektiv vejtransport, EnPI – Energy Performance Indicator og Energieffektivisering af trykluftsystemer.
Bygningsreglementet BR18

Det nye Bygningsreglement BR18 tager på mange områder afsæt i BR15 og udfordrer på mange måder, den oprindelige struktur i tidligere reglementer. Det gælder både i forbindelse med nybyggeri, tilbygning, ombygning, ændret anvendelse, udskiftning, reparation og vedligehold.

Teknologisk Institut har udviklet kurser, hvor man bliver fuldt opdateret med de nye krav og skærpede bestemmelser. Via undervisernes strukturerede gennemgang og belysning gennem eksempler, dialog og spørgsmål, får du en bred såvel som en dyb indføring i anvendelse og forståelse af BR18. Kurset er stærkt deltagercentreret med rig lejlighed til at stille spørgsmål. Der indgår i begrænset omfang små eksempler med øvelse i at slå op og udrede et svar/krav i BR18 med fremlæggelse i plenum. Til småøvelserne og dialog stilles BR18-reglementet til rådighed på kursusdagen.

Kurser og konferencer

Teknologisk Institut er Danmarks største udbyder af kurser og konferencer og leverer bl.a. kompetenceudvikling til mere end 75 af Danmarks største virksomheder – og så har kunderne kåret Teknologisk Institut som Danmarks bedste kursusudbyder 14 gange i den store årlige undersøgelse af det danske kursusmarked.

Læs mere om kurserne på www.teknologisk.dk/kurser under Energi og Byggeri.

Bygningsreglementets krav om funktionstest af tekniske anlæg
Der er indført nye krav i Bygningsreglementet om funktionsafprøvning af bl.a. varme-, ventilations- og køleanlæg.

De nye krav er en skærpelse af de allerede eksisterende krav til eftervisning af installationers ydeevne i de gældende standarder for varmeanlæg. Bygningsreglementets krav gælder ved nybyggeri, men også for eksisterende byggeri, hvor der udføres ændringer, der har betydning for Bygningsreglementets bestemmelser.

Teknologisk Institut har udviklet en række kurser, der gennemgår de krav, der er til funktionsprøvning af både varme-, ventilations- og køleanlæg. Man gennemgår bl.a. den teoretiske del i undervisningslokalet og den praktiske del med hands-on i Instituttets laboratorier.

Indeklima og arbejdsmiljø
Et godt indeklima har høj prioritet, både i relation til de aktiviteter der foregår i rummene og ikke mindst arbejdsmiljøet – og så gør det jo ikke noget at det ikke koster ekstra på energiregningen, eller måske kan være med til at reducere denne. Teknologisk Institut sætter igen i efteråret 2018 fuld fokus på indeklimaet bl.a. med ”Indeklimaets Temadag 2018”, som afholdes i samarbejde med VELTEK og TEKNIQ-FAV. Temadagen er et årlig tilbagevendende arrangement og giver, traditionen tro, indblik i den nyeste viden og de nyeste produkter inden for regulering af indeklima i boliger og bygninger.

Indeklimatemaet er også centralt i en række af de kurser Teknologisk Institut har udviklet på ventilationsområdet. Efter en grundlæggende indføring i ventilationsteknik tager kurserne udgangspunkt i konkrete ventilationsanlæg i diverse bygningstyper. Her fokuserer vi på de områder, hvor erfaringen siger, at det ofte går galt. Man får som kursist en drejebog for det samlede forløb - samt konkrete redskaber til løsning af opgaverne inden for kursistens eget fagområde. Samtidig præsenteres helt nye løsninger og forskningsresultater, så de hurtigere vinder terræn i de praktiske løsninger.

Ventilations- og airconditionanlæg kan være yderst energikrævende. Samtidig kan de give trækgener og dårlig fordeling af den tilførte friske luft. Hvis problemerne skal undgås, skal der i forbindelse med både projektering og drift, sættes fokus på dimensionering samt valg af komponenter og systemer. Der skal tillige lægges vægt på valg og drift af indirekte energiforbrugende komponenter i køle-, varme- og luftcirkulationssystemerne.

Solceller og batterisystemer
Solceller vil i fremtiden spille en langt større rolle i fremtidens VE-baserede el-system end tilfældet er i dag i takt med de faldende priser. Teknologisk Institut kører kurser som ”Solcelleteknik for VE-installatører” og ”Batterisystemer til solcelleanlæg” om nettilsluttede solcelleanlæg og om hybridløsninger med solceller og batterier.  I Danmark er der allerede nu flere firmaer, som markedsfører hybridløsninger med solceller og batterier, da flere og flere ønsker at kunne bruge den producerede el selv, fremfor at sælge til nettet. På nationalt plan vil batterier i større skala være med til at stabilisere el-nettet og udglatte fluktuationer i vind- og sol-el-produktion, og dermed understøtte målsætningen om 100 % VE-energiforsyning.

Køleteknik – det grundlæggende og med de nyeste løsninger
Den danske kølebranche gennemgår løbende strukturelle ændringer grundet den stigende globalisering inden for udvikling og produktion af køleanlæg. På Teknologisk Institut har man i en lang årrække rådgivet danske virksomheder gennem denne omstillingsproces med alt lige fra produktudvikling, test af produkter, ecodesign, rådgivning vedrørende kølemidler, anlægsdesign samt opkvalificering. I Instituttets kursusprogram finder man da også et interessant udbud af kurser, der dækker hele området og spænder fra grundlæggende kurser til kurser på et meget avanceret niveau.

Måler udstyret rigtigt?
Teknologisk Instituts kurser inden for kalibrering og måleteknik spænder fra højt specialiserede og avancerede emner inden for snævre, specifikke områder til brede kurser med fokus på basale metrologiske værktøjer. Der er eksempelvis kurser inden for temperaturmåling, måleusikkerhed og kommunikation mellem måleudstyr, men man finder også i kursusprogrammet en lang række andre kurser, med fokus på forskellige metrologiområder, teknikker, metoder og specialemner.

De specielt designede kurser og uddannelser
Teknologisk Institut leverer også kurser og uddannelsesforløb specielt designet til aktuelle behov. Kurserne kan være af teoretisk eller praktisk karakter – eller en kombination af begge dele. Instituttet kan også arrangere workshops, hvor eksempelvis teorien afprøves i praksis direkte i kundens virksomhed.

Mere fra Teknologisk Institut - Energi og Klima

Teknologisk Institut - Energi og Klima

www.teknologisk.dk/

Teknologisk Institut er et førende institut inden for forskning og teknologi. Vi har i øjeblikket 1.075 specialister, og vi hjælper mere end 9.000 kunder fra 65 forskellige lande om året.Vi er stolte over at være et multidisciplinært institut, hvilket også betyder, at vi ofte angriber en udfordring fra en innovativ vinkel. Herefter bringer vi vores specialeområder i spil for at udvikle den bedste…

Se virksomhedsprofil  

  installator.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere