01.04.2016  |  EL  |  Byggeri

Grønnere bygningsreglement med større fleksibilitet

BR15 er kælenavnet for det nye Bygningsreglement, som i disse måneder er under implementering i Danmark. BR15 har en række afgørende ændringer, der ikke blot strammer op på kravene til energieffektivitet, men også giver plads til en større fleksibilitet.

Hvad er bygningsreglementet?

Bygningsreglementet er en såkaldt generel administrativ forskrift, der gælder for hele landet. Den indeholder detaljerede teknisk-konstruktive forskrifter for bygningers opførelse, konstruktion og anvendelse. Bygningsreglementet har eksisteret siden Landsbyggeloven fra 1960 og indeholder også bestemmelser om byggerettens omfang, byggeriets friarealer samt miljøkrav. Reglementet er under løbende udvikling og næste version forventes at blive implementeret i 2020.  

Bygningsreglementet er under konstant revision, og der kommer ændringer med få års mellemrum som afspejler både de teknologiske landvindinger i byggeriet og krav fra politisk hold om et mere miljøvenligt byggeri. Seneste version BR15 træder i kraft første juli 2016, hvor det afløser det tidligere reglement BR10. Frem til skæringsdatoen kan begge reglementer dog benyttes.

Helhedstænkning i renoveringsopgaver
En af nyhederne i BR15 er i afsnittet om energioptimering. Her får man nu som bygherrer en større frihed i forbindelse med renoveringsopgaver. Man kan nemlig vælge at forholde sig til bygningens miljøvenlighed som helhed, hvor det tidligere var de enkelte bygningsdele, som vinduer og murværk, der var reguleret hver for sig.

”Det betyder, at man i stedet ser på hele bygningens energieffektivitet i stedet for de enkelte dele. Det giver nye muligheder for, at man af hensyn til arkitektur eller andre hensyn fokuserer energioptimeringen på visse dele af bygningen, så længe man opnår den samme, samlede energibesparelse. Denne mulighed har vi haft de seneste ti år på nybyggeri, men med BR15 udvider vi det til renoveringer”, siger Niels Bruus Varming, der er specialkonsulent i Trafik- og Byggestyrelsen.

Den overordnede energiramme, som man kan vælge at bruge som mål ved renovering, svarer til den ramme som gælder ved nybyggeri.

Udarbejdet med byggebranchen
At energirammen nu kan benyttes ved renoveringer har været efterspurgt af branchen. Trafik- og Byggestyrelsen har i forbindelse med udarbejdelsen af BR15 også været i nær dialog med byggeriets organisationer. En følgegruppe bestående af repræsentanter fra omkring 20 brancheorganisationer har deltaget i forarbejdet til BR15, og flere specifikke mødegrupper har været nedsat.

”Vi har lyttet til branchens ønsker og samtidigt skærpet energikravene. Byggeriets parter får nogle nye muligheder for at vælge metoder, som egner sig bedst til den aktuelle byggesag, men samtidigt vil BR15 mindske det samlede energiforbrug i danske bygninger”, siger Niels Bruus Varming.

Læs også: Giver BR15 nye muligheder for installatørerne?

Bygherren kan dermed også opnå besparelser, fordi fleksibiliteten giver mulighed for at de dyreste energibesparelser kan undgås, hvis andre, og billigere energibesparelser, kan sikre, at bygningen som helhed når det samme mål.

Vedvarende energi indregnes i energirammen
Forarbejdet har også ført til nye regler for, hvordan vedvarende energi, VE, i byggeri indregnes i energirammen. Det betyder, at hvis man i byggeriet inkluderer solceller eller varmepumper, så kan der slækkes på eksempelvis klimaskærmens effektivitet. Der er dog minimumskrav, så der ikke opstår mulighed for, at der bygges med alt for ineffektive bygningsdele, hvis man blot inkluderer en stor del vedvarende energi. Omvendt er der minimumskrav til effektiviteten i VE-installationerne. Den større fleksibilitet betyder dog ikke, at reglementet slækker på de overordnede ambitioner om at sænke energiforbruget og dermed CO2-udslippet.

”Vi har lyttet til branchens ønsker og samtidigt skærpet energikravene”.

Niels Bruus Varming, specialkonsulent i Trafik- og Byggestyrelsen.

Det er estimeret, at det hidtil gældende bygningsreglement, BR10, ville betyde en reduktion i den samlede bygningsmasses energiforbrug på cirka 28 procent frem mod 2050. Med BR15 og de øvrige tiltag i energirenoveringsstrategien vil det blive omkring 35 procent.

Internationale standarder
Nyt i BR15 er også, at reglementets krav til en række enkelte produkter i byggeriet er skiftet fra gamle danske krav til internationale krav, der reguleres af EU. Den helt store fordel her er, at det bliver enklere for branchen at operere på tværs af grænserne, fordi kravene til en cirkulationspumpe i Danmark er præcis de samme, som dem der nu gælder i resten af EU. Ændringerne i BR15 gælder blandt andet:

• Cirkulationspumper
• Ventilationsanlæg
• Varmepumper
• Gaskedler
• Små kraftvarmeanlæg

Disse produkter skal nu følge EU’s energikrav, der er beskrevet i eco-designforordningen. Det er Trafik- og Byggestyrelsens forhåbning, at dette både vil lette administration og lede til en øget konkurrence og samhandel. Det betyder naturligvis også, at der ikke skal administreres et sæt af særlige danske regler af de danske myndigheder.

Læs også: Byggeriet har fået en grøn start på 2016

BR15 dækker hele byggeriet
Bygningsreglementet dækker alle grene af byggeriet og både professionelle og private, der bygger nyt eller renoverer. Alle byggetyper er omfattet af reglementet, dog med nogle få undtagelser som kolonihaver og visse af Forsvarets anlæg. For at gøre reglerne tilgængelige og forståelige for alle, har Trafik- og Byggestyrelsen oprettet hjemmesiden www.bygningsreglementet.dk, der giver flere indgange til, hvordan reglerne bruges i praksis. Her kan hele BR15 på 125 sider plus bilag også downloades på både dansk og engelsk.

Mere fra

  installator.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere