28.11.2017  |  VVS  |  Branchen

Havde medarbejderne samme ret til fratrædelsesgodtgørelse?

Der er forskel på VVS’er og smed, når det gælder betingelser for godtgørelse ved fratrædelser.

SITUATION:
En mindre jysk virksomhed beskæftigede timelønnede medarbejdere inden for forskellige fagområder, men havde grundet en større ordre i sommeren 2016 behov for supplerende arbejdskraft.

Man ansatte derfor henholdsvis to smede, tre VVS’ere og to arbejdsmænd til at udføre såvel faglært som ufaglært arbejde, inden for virksomhedens produktionsområde, der var centret omkring metalbranchen.

Virksomheden var medlem af branche- og arbejdsgiverforeningen Arbejdsgiverne. Ingen af de nyansatte medarbejdere var organiseret i et forbund eller fagforening.

Efter sommerferien 2017 blev det nødvendigt at reducere i medarbejderstaben grundet arbejdsmangel, hvor det driftsmæssigt blev nødvendigt at opsige både en arbejdsmand, en smed og en VVS’er.

Alle tre medarbejdere blev opsagt samtidig og fratrådte efter gældende overenskomstmæssige opsigelsesvarsler.

Efter sin fratrædelse blev smeden opmærksom på, at VVS’eren havde modtaget en fratrædelsesgodtgørelse, mens smeden ikke havde modtaget én.

Smeden rettede straks henvendelse til virksomheden med krav om betaling af fratrædelsesgodtgørelse, da medarbejderen ikke fandt det rimeligt, at alene VVS’eren modtog en godtgørelse, når alle de opsagte medarbejdere blev ansat samtidig. 

Virksomheden blev nervøs for, om der forelå en administrativ forkert håndtering i forbindelse med medarbejderens fratrædelse. Derfor rettede den henvendelse til juridisk afdeling hos Arbejdsgiverne for at finde ud af, hvem der havde ret, og hvad overenskomsten faktisk foreskrev.

SVAR:
Betingelserne for, hvornår en fratrædelse af en timelønnet medarbejder reelt udløser en fratrædelsesgodtgørelse, fremgår af de respektive overenskomster.

Arbejdsgivernes overenskomster er såkaldte områdeoverenskomster, hvilket betyder, at alene arbejdets art er afgørende for, om medarbejderen er omfattet af en overenskomst. Det er uden betydning, hvorvidt medarbejderen er organiseret i et fagforbund eller ej.

”Betingelserne for, hvornår en fratrædelse af en timelønnet medarbejder reelt udløser en fratrædelsesgodtgørelse, fremgår af de respektive overenskomster”

Jacob Kirkegaard Hansen, advokat i Arbejdsgiverne

Konkret er der væsentlig forskel på såvel opsigelsesvarsler som godtgørelsesbetingelser for smede og VVS’ere.

VVS’erne har et overenskomstmæssigt krav på fratrædelsesgodtgørelse efter ni måneders anciennitet, mens smede skal have tre års anciennitet, før der opnås ret til fratrædelsesgodtgørelse.

I den foreliggende situation havde kun VVS’eren opnået en overenskomstmæssig ret til fratrædelsesgodtgørelse, idet ni måneders anciennitet var opnået. Virksomheden havde altså håndteret situationen korrekt.

Sagen illustrerer vigtigheden af, at virksomhederne ved opsigelser af såvel timelønnede som funktionærer undersøger overenskomsternes bestemmelser om fratrædelsesgodtgørelse, allerede inden opsigelsen afgives.

Mere fra

  installator.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere