01.02.2019  |  EL  |  Branchen

Juridiske svar: Hvordan håndterer man en ansats private brug af firmabilen?

Få den juridiske vurdering i en sag om en medarbejder, der måske kørte på ferie i Jylland i firmabilen.

En timelønnet VVS-medarbejder havde fået stillet en firmabil til rådighed til brug i arbejdstiden. Ligeledes måtte der køres til og fra arbejde i bilen. Medarbejderen havde underskrevet en tro og love-erklæring udleveret af arbejdsgiver, hvor han erklærede at være indforstået og bekendt med, at virksomhedens firmabiler udelukkende må anvendes til erhvervsmæssigt brug.

I efterårsferien havde medarbejderen ferie, og firmabilen stod derfor stille hjemme hos ham.

Medarbejderen boede i nærheden af en kollega, der en dag gik en tur på blandt andet den vej, hvor medarbejderen boede. Kollegaen syntes ikke, han kunne få øje på firmabilen i medarbejderens indkørsel. Dagen efter meddelte han dette til arbejdsgiveren, der efterfølgende hørte fra en bekendt, at medarbejderen vist nok havde været i Jylland den dag, firmabilen manglede. Da medarbejderen efter ferien blev konfronteret med dette, benægtede han at have taget firmabilen til Jylland.

Arbejdsgiveren ringede efterfølgende til juridisk afdeling i Arbejdsgiverne for at høre, hvad han havde af muligheder.

SVAR:
Firmabilen (et såkaldt specialindrettet køretøj) kan benyttes i arbejdstiden og til erhvervsmæssig kørsel. Køres der privat i firmabilen, kan dette som udgangspunkt udløse en beskatning hos medarbejderen. Det er dog tilladt, at medarbejdere kører mellem hjem og arbejdsplads.

I denne sag, hvor medarbejderen havde underskrevet en tro og love-erklæring om benyttelsen af firmabilen, havde medarbejderen erklæret at være bekendt med, at forsætligt eller groft uagtsomt brug af bilen i strid med aftalen kunne medføre afskedigelse eller bortvisning.

For at kunne afskedige eller bortvise, skal arbejdsgiver kunne dokumentere, at firmabilen er brugt i strid med aftalen.

Katrine Bruun, jurist i Arbejdsgiverne

For at kunne afskedige eller bortvise, skal arbejdsgiver kunne dokumentere, at firmabilen er brugt i strid med aftalen. Dette kunne eksempelvis være vidner, der har set medarbejderen i Jylland med firmabilen, eller hvis medarbejderen erkendte at have brugt firmabilen i strid med aftalen.

Da der ikke forelå bevis for, at medarbejderen havde været i Jylland med firmabilen, kunne det dermed ikke dokumenteres, at firmabilen blev brugt i strid med aftalen. Der var derfor ikke grundlag for en opsigelse eller bortvisning. Virksomheden blev opfordret til at drøfte brug af firmabilen med medarbejderen.

Juridisk afdeling anbefaler, at arbejdsgiver udleverer en tro og love-erklæring til medarbejdere vedrørende benyttelse af firmabilen. Dermed erklærer medarbejderen, at han er indforstået med brug af bilen og konsekvensen af, at der handles i strid med aftalen.

Mere fra Katrine

Katrine Bruun

Jurist i Arbejdsgiverne

  • Arbejdsgiverne
Se profil  

  installator.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere