07.11.2016

Sæt solcellerne fri

Bedre rammebetingelser og en national køreplan for solceller var på dagordenen, da Dansk Solcelleforening og Tekniq fredag afholdt konference.

Solceller er en teknologi i rivende udvikling og med et stort potentiale, som gennem de seneste års prisfald er blevet konkurrencedygtig på verdens el-marked. Den teknologiske udvikling går så stærkt, at der hele tiden opstår nye muligheder, men den politiske tøven skaber usikkerhed for branchen.

Det er baggrunden for konferencen ”Sæt solcellerne fri”, som Dansk Solcelleforening og brancheorganisationen Tekniq afholdt fredag, hvor blandt andre klimaministeren var inviteret til en politisk debat om, hvad der skal ske med solcellerne i fremtiden.

Blandt oplægsholderne var også formanden for Dansk Solcelleforening, Flemming Kristensen, der efterlyste en ny, politisk strategi for solcellerne:          

”Solcellebranchen har brug for, at rammerne for solenergi bliver stabile og gentænkes som en reel del af den danske energiforsyning. Dansk Solcelleforening ønsker, at der udarbejdes en langsigtet national køreplan for solenergi, hvor VE-teknologier ligestilles, så konkurrencen i energimarkedet kan udvikle sig frit”.

Kun få forstår solcellereglerne  
Dansk Solcelleforening gennemførte i oktober en medlemsundersøgelse om markedet for solceller, der viser, at reglerne er så knudrede, at de har alvorlige konsekvenser for branchen.

”Lange sagsbehandlingstider og bureaukratiske regler skræmmer kunderne. De knopskudte regler, som få forstår, fører til øgede omkostninger og tab af ordrer og det udhuler branchen”, mener Flemming Kristensen.

I undersøgelsen vurderer 63 procent af de adspurgte, at reglerne på solcelleområdet er meget vanskelige at forstå for solcellekunderne, og hele 52 procent er utilfredse med sagsbehandlingstiden hos Energinet.dk.

Ifølge Dansk Solcelleforening og adjunkt Gorm B. Andresen fra Institut for Ingeniørvidenskab på Aarhus Universitet vil solceller med dagens energi- og lagerteknikker kunne bidrage med ti procent af det samlede elforbrug i 2025 i Danmark, men det kræver, at rammebetingelserne for solcellemarkedet gøres stabile og transparente for investorer, producenter og den enkelte dansker.

Ligestil de vedvarende energiformer   
Strømmen fra solceller skal sættes fri, og de vedvarende energiformer skal ligestilles. Det er budskabet fra Tekniqs administrerende direktør, Niels Jørgen Hansen, der mener, at det vil være en rigtig god idé, hvis samfundet køber solcellestrøm til samme pris, som det i dag giver for strømmen fra vindmøllerne:   

”Det er økonomisk ufornuftigt, at staten giver Dong penge for at producere grøn strøm ved Anholt, når man ikke hjælper familien Jensen og de virksomheder, som leverer strøm fra deres solcelleanlæg, med en tilsvarende støtte for hver kilowatttime”.

Tekniqs direktør ønsker derfor et frit marked for vedvarende energi, hvor ingen teknologier i udgangspunktet stilles ringere end de andre.

”Hverken solcellerne eller vindenergi skal have særfordele. Jeg håber, politikerne vil tillade de grønne teknologier at konkurrere på lige vilkår. Der er brug for en sammenhængende energipolitik, der går på tværs af teknologierne. Med den kan vi få meget mere grøn energi for de samme penge”, siger Niels Jørgen Hansen.

I 2015 udgjorde solenergi ifølge Energistyrelsen kun 1,8 procent af det samlede danske elforbrug. Og det er ifølge Dansk Solcelleforening og Tekniq alt for lidt, hvis den grønne omstilling skal lykkes.

Mere fra Joe

Joe Kristian Kipp

Redaktør, Installator.dk

Uddannelse: cand.comm. i journalistik og historie, Roskilde Universitet 2009. Tidligere job: journalist på erhvervsmagasinerne SCM og CSR, Horisont Gruppen a/s, redaktør samt journalist på magasinet Lederne, pressemedarbejder, Lederne.Fokusområder: teknologi, ledelse og virksomhedsdrift, arbejdsmarkedspolitik og samfundsforhold.

Se profil  

  installator.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere