24.10.2016

Varmen stråler på Brønshøj Skole

Der er tænkt i utraditionelle varmeløsninger i en ny tilbygning på Brønshøj Skole, hvor der er blevet installeret strålevarme i faglokalerne. Det giver ifølge byggerådgiveren en fleksibel og hurtig styring af temperaturen.

Strålevarme har længe været en populær løsning til store rum som sportshaller og lagerbygninger, hvor man opnår både besparelser og komfort med strålevarmepaneler i loftet fremfor andre former for opvarmning.

Men det er nytænkning, at den rådgivende ingeniørvirksomhed Orbicon vælger strålevarme til mindre rum som de nybyggede faglokaler på Brønshøj Skole.

”Vi er klar over, at strålevarme ikke er et traditionelt valg til faglokalerne, men løsningen er valgt, fordi det er fleksibelt, og varmen hurtigt kan reguleres op eller ned afhængigt af, om lokalerne er fyldt med elever eller står tomme nogle timer i løbet af dagen”, forklarer Michael Gylling fra Orbicon, der er projektleder på helhedsrenoveringen på Brønshøj Skole.

Faglokaler som musik, kemi/fysik og hjemkundskab bliver kun brugt 30-40 procent af tiden, så der er god økonomi i at kunne skrue ned for varmen i mellemtimerne. Dette kommer også til gavn, når lokalerne udlånes til aften/fritidsbrugere.

Læs også: Indeklimaet i danske klasseværelser er stadig for dårligt

Strålevarme er hurtigtvirkende. Panelerne i loftet styres automatisk med to følere – en rumføler, som måler temperatur og CO2, og en bevægelsesføler, som registrer aktivitet i lokalet. Den fleksible behovsstyring af varmen betyder besparelser på varmeregningen, men giver også mulighed for et mere individuelt indeklima i faglokalerne, hvor temperaturen altid kan tilpasses undervisningen – også selv om der har været skruet ned i forgående modul.

Som solens stråler
Strålevarme fungerer ud fra et anderledes princip end for eksempel radiatorer, der opvarmer luften i lokalet via konvektionsstrømning, og det kan opleves, som om varmen giver trækgener.

Strålevarme opvarmer ikke alt luften i lokalet, men afgiver sin varme, når strålerne rammer noget – en person, et bord eller gulvet i rummet, der så reflekterer varmen videre rundt i rummet.

”Mange har en forestilling om, at strålevarme ikke giver en så behagelig varme i rummet som for eksempel gulvvarme, men hvis strålevarme kombineres med den rigtige ventilationsløsning og materialevalg, så oplever man en behagelig varme, der er nem at tilpasse behovet”, siger Michael Gylling.

I de almindelige klasseværelser på Brønshøj Skole er der valgt gulvvarme, fordi man ønsker en ”skofri” skole, hvor eleverne sætter deres fodtøj udenfor klassen og går på strømpesokker.  Ellers kunne man sagtens bruge strålevarme også i klasserne, mener Michael Gylling.

Men at designe den optimale løsning er et stort puslespil med mange faktorer, for eksempel skal det tages med i regnestykket, hvilket materiale gulvet er lavet i set i forhold til, hvordan det absorberer og afgiver varmen.

Kilden til opvarmning af strålevarmepanelerne er også en vigtig faktor – er det for eksempel fjernvarme, gas eller solpaneler? Det betyder noget for temperaturen af vandet og for prisen per kWh – og for beregningen af det nødvendige antal af paneler.

Godt indeklima
Det er Neotherm, der har designet og projekteret varmeløsningerne til Brønshøj Skole – både strålevarmeanlæggene til faglokalerne og den nye multihal og multisal samt gulvvarmen til klasseværelserne.

Om strålevarme

Strålevarmeanlæg opvarmer kun rumluften indirekte. Varmen udløses først i det øjeblik, strålerne rammer gulv, mennesker, inventar og vægge, som igen afgiver varmen ud i rummet.  Da det er emnerne i rummet og ikke luften, der varmes op, oplever man ikke de store temperaturforskelle mellem gulv og loft som ved konventionelle opvarmningsmetoder, hvor varmen stiger til vejrs.

Strålevarme er energiøkonomisk i drift. Typisk ligger besparelsen på 20-25 procent i forhold til almindelig luftopvarmning og giver ydermere en komfort uden trækgener, støj og støv.

Kilde: Neotherm

”Netop på skoler er der god grund til at tænke i strålevarme, der giver en mere præcis styring af varmen, da vi ved, hvor stor betydning indeklimaet har for elevernes trivsel og indlæring. Der er meget fokus på indeklimaet i forhold til ventilation, men det er, som om man tit glemmer varmeløsningen i klasselokalerne, for eleverne kan heller ikke arbejde, hvis der er for koldt eller for varmt, og det sker nemt, hvis man har et varmesystem, der er trægt, så det ikke hurtigt kan reguleres i forhold til behovet”, siger Anders G. Mortensen, Neotherms projektleder på Brønshøj Skole.

Læs også: Nyt projekt skal skabe bedre indeklima i folkeskolen

Løsningen på skolerne er ofte at holde en konstant temperatur i alle lokaler hele opvarmningsperioden, fordi det i praksis ikke kan lade sig gøre at regulere, så der eksempelvis er skruet ned for varmen i weekenden, når klasseværelserne er tomme.

Det er svært at fastslå præcis, hvor meget billigere det er at opvarme med strålevarme i forhold til de andre løsninger, der findes. I sportshaller og lignende regner Neotherm erfaringsmæssigt med en energibesparelse på 20-25 procent i forhold til opvarmning med ventilation, som ellers er den mest udbredte opvarmningsmetode til store rum.

”Men taler vi mindre lokaler som faglokalerne på Brønshøj Skole, hvor der kan reguleres ned, hver gang eleverne smutter ud af døren, så kan energibesparelsen vise sig at blive meget større”, siger Anders G Mortensen.

- JKK

Mere fra

  installator.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere